11 de juliol, 2023

Moltes són les coses

que es van anar quedant aturades,
en un temps ja llunyà.
Intactes, envellides, oblidades. 

Finalment,
l’excavadora, ha anat desmuntant,
amb precisió quirúrgica,
totes les parts i textures.
Pedra, maons, fusta, ferro.

Ha quedat en un no re.
Una pila de runa,
que van triant,
desgranant, esmicolant. 

Un exèrcit de camions,
de gran tonatge,
fan cua.
Venen a recollir les restes. 

Cada un,
ple a vessar d’un tipus de material
anirà a buidar-se a algun abocador oficial. 

La gent,
que passeja,
s’entreté.
Miren encuriosits.
D’altres fan fotos. 

Quan l’excavadora ho permet,
queda a la vista un tros de paret.
Perfectament enquadrat,
un rellotge de busques,
de forma esfèrica,
aturat  des de ves a saber quan
a dos quarts de nou. 

dolors
8 juliol 2023