07 de març, 2020

El cartell informava

local en lloguer.
Tots sabien,
que ningú no el llogaria.

Una mala decisió,
diferents opinions,
i altres característiques,
ho feien impossible.

No van possar-se d'acord,
ni per ser retirat.

Va ser una forta ventada,
que en arrancar-lo
el va fer volar
uns 300 metres enllà.

El seu lloc d'aterratge,
un terrat,
el de la casa dels que no responien.

Allà va quedar,
com pendent d'una sentència.
Gronxat pel vent,
dos mesos més.

Potser la desidia un cop més,
el va fer seguir el seu estrany viatge.
Per desfer-se'n d'ell,
el van llençar
al jardí del veí de baix.

Sense saber de què anava,
el xicot,
va ser qui va fer el que calia.
Llençar-lo al contenidor.

A la nit,
l'equip de neteja
s'endurà un cartell
dintre d'un contenidor de rebuig.
D'un local
que abans,
tenia forma de U

dolors
7 de març 2020